Historie

Lime Bys første vandværk ligger på en grund nord for byen. Lime vandværk blev oprette ved en stiftende generalforsamling i august 1899. Anlægskapitalen var 7.000 kr.

Man bestemte, at hver gård skulle have to vandhaner og hvert hus én eller efter aftale. Første gang der blev opkrævet vandpenge var i september 1899.

Den første drivkraft var i mange år en vindmølle, men den er nu for længst borte.

Allerede i 1905 var det nødvendigt at få gravet en ny brønd og få pumpen udskiftet. I 1910 blev det vedtaget at anskaffe en petroleumsmotor til hjælp til vindmotoren.

På en generalforsamling i 1913 kom det frem, at deri sommeren løb havde været en del bekostninger på motoren, men den var stadigvæk ikke driftssikker. Der fremkom et forslag om at anskaffe en ny motor, men generalforsamlingen vedtog at beholde motoren samt at forsøge med en bedre motorolie.

På en generalforsamling i 1915 blev det vedtaget at få elektrisk kraft til vandværket. Det blev overdraget til bestyrelsen at sælge petroleumsmotoren.

Frem gennem årene er vandværket løbende moderniseret og tilpasset tidens krav og behov.


Pasning af vandværket

Der afholdtes en gang om året en licitation over smøring og pasning af vindmotoren. I år 1900 var prisen for et års pasning 20 kr. Stigende jævnt til 135 kr. i 1922.
Den første mand som havde jobbet var Kristen (husmand) Kristensen. Af andre kan nævnes skrædder Hansen, Niels Nielsen og Marius Jensen indtil 1923.

I 1923 blev det vedtaget at antage Rasmus Johansen til at passe vandværket med smørelse af vind og elektromotor, samt pasning af vandstanden. Lønnen var 165 kr. årligt.

Fra 1923 og mange år frem blev vandværket passet af tre generationer fra Hovedgaden 21. Først Rasmus Johansen, dernæst Mads Jensen og til sidst kom Hans Madsen til, som fik en gave efter 40 år.

Tidligere skulle der sommetider hejses en smed ned i brønden, når der var noget i vejen, og så skulle der bruges en ekstra mand til hjælp. Denne mand var altid Therkild Sørensen. Therkild Sørensen boede på Hvedevænget 3. Han påtog sig forefaldende arbejde. Blandt andet tjærede han hustage for folk og han gik næsten dagligt ud i en nu nedlagt kalkgrav på en mark ved Lynghøjvej, hvor han brød kalk for Anton Andersen og senere for Søren Poulsen Sørensen.

Når man spurgte Thorkild om han kunne hjælpe den følgende dag sagde han nej, men kom alligevel hver gang. Men når det gjaldt vandværket, var han for en gangs skyld altid parat og så hen til dagen med forventning. Therkild var i en årrække opkræver af vandpenge. Opkrævningen var opdelt i kvartaler og hvis der havde været ekstraordinære udgifter til reparationer, blev der indskudt ekstra kvartaler.

Therkild besøgte med faste intervaller forbrugerne. Han var udstyret med en gammel dametaste med to hanke. I tasken havde han pengene og en kvitteringsblok. Hans faste replik var: Vel do a mæ noun vandpenge. Senere blev han afløst af Julius Henriksen.

 

Mygind tilsluttes

Senere er der etableret et vandværk beliggende ved Marbækvej. Først i slutningen af 1980 blev der installeret vandure hos de enkelte husstande som følge af vandledningsafgifterne.

I oktober 1991 blev der nedgravet en hovedvandledning fra Mygind til Lime og Mygind blev derved tilsluttet Lime Vandværk. Lars Schmidt, som var i bestyrelsen i Mygind fortsatte sit virke i Lime Vandværk og var sidenhen i en årrække formand for bestyrelsen.

Lime Vandværk A.m.b.a. | Lime, 8544 Mørke