Indberetning af vandforbrug

Husk at have brugernavn og adgangskode klar. Det finder du på det selvaflæsningskort du har modtaget med posten.
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål  eller problemer ?
Ring til et af - Bestyrelsens medlemmer hvis der er problemer med vandet.
 
 
 
Pesticidfund under grænseværdi:
Lime vandværk amba. har kontrolleret sine råvandsboringer for pesticiderne:
Desphenyl Chloridazon
Methyl-Desphenyl Chloridazon
Disse pesticider er anvendt til sprøjtning af roemarker i en årrække fra 1960 til sidst i 1980erne.
Grænseværdien for disse pesticider er 0,1 mikrogram per liter.

Embedslægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og myndighederne har fastslået at:
Det er ikke farligt at drikke vand og der er ikke kendte sundhedsricisi ved at drikke vand, der indeholder rester af pesticiderne.
Det er uvist hvor længe, at disse pesticider har været i drikkevandet i Danmark, da man først lige er begyndt at teste for dem.

Der er fundet pesticid rester i den ene boring.
MEN ved opblanding med vand fra den anden boring overholder vores drikkevand kravene til grænseværdien, målt ved afgang vandværk.
Prøveresultat kan ses >> her.
Lime vandværks bestyrelse holder skarpt øje med en evt. udvikling og henholder os til Syddjurs kommunes og Miljøstyrelsens anvisninger.
Med venlig hilsen
Lime vandværks bestyrelse, Kenneth, Jesper, John, Kristian og Gert.
 
  
Beredskabsplan
Lime Vandværk har en beredskabsplan, der kan ses her >>
 
Vandmålere udskiftes 2017
I løbet af efteråret skal alle forbrugere have udskiftet vandmåler.
Se nærmere her>>
 
LIME VANDVÆRK har bygget om.
Lime vandværk har netop taget et nyt filter-anlæg i brug. Det gamle var ca. 40 år gammelt og opslidt.
Lime vandværk har dermed gennemført sidste etape af en gennemgribende modernisering for at kunne leve op til myndighedernes krav og levere godt og rent drikkevand til områdets forbrugere.
Der er installeret 2 nye filterlinier fra de 2 eksisterende grundvandsboringer, samt nye grundvandspumper.

FAKTA

Vandet fra Lime Vandværk er temmelig hårdt vand med en hårdhedsgrad på ca. 15 dH. 
 
Se den seneste vandanalyserapport udtaget d. 15. februar 2018. >>
 
Tidligere vandanalyserapporter kan ses her: >>
 
Læs om vandtanken på vandværk Nord. >>
Lime Vandværk A.m.b.a. | Lime, 8544 Mørke