Indkaldelse til ekstraordinære generealforsamlinger

17. november 2020:
 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling
 
onsdag, den 2. december 2020
kl. 19.00
I Ådalshallen - Multirummet
 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af likvidationsregnskab og endelig likvidation
3. Eventuelt
 
Der serveres en øl/vand
 
 
27. oktober 2020:
Den ekstraordinære generalforsamling i morgen aften er aflyst på grund af den aktuelle Coronasituation. Generalforsamlingen afholdes, så snart det bliver muligt.
 
 
 
AFSTEMNINGSRESULTAT FRA FØRSTE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING, TORSDAG, DEN 16. JANUAR 2020:
 
Der blev afgivet 53 stemmer. Heraf var der 47 stemmer for bestyrelsens forslag, 3 stemmer imod forslaget samt 3 blanke stemmer. Vedtægterne kræver, at mindst 2/3 stemmer for, før forslaget kan vedtages. Dette krav blev opfyldt.
 
Bestyrelsens forslag om at overdrage Lime Vandværk til Aqua Djurs er først endeligt vedtaget, hvis der er simpelt flertal for det på den anden ekstraordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. januar kl. 19.30 i Lime Forsamlingshus. 
 
Til Lime vandværks forbrugere.
Lime Vandværks bestyrelse anbefaler en overdragelse til AquaDjurs.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling torsdag d. 16 januar 2020 kl. 19.30 i Lime forsamlingshus.
Dagsorden:
Fremlæggelse af situationen for Lime vandværk.
Præsentation af AquaDjurs.
Drøftelse og besvarelse af spørgsmål.
Orientering om vedtægter.
Afstemning om det fremsatte forslag iht. vedtægter.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 30 januar 2020 kl. 19.30 i Lime forsamlingshus.
 
Dagsorden:
Orientering om vedtægter.
Endelig afstemning om det fremsatte forslag iht. vedtægter.

Lime vandværks bestyrelse håber på stort fremmøde til disse ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at træde tilbage, hvis forslaget ikke kan gennemføres.
Bestyrelsen ønsker ikke at arbejde mod sin egen overbevisning fremadrettet.

 

Hvorfor anbefaler Lime Vandværks bestyrelse en overdragelse til AquaDjurs:

Vand er en fødevare og der stilles stadig større krav til vandværkerne. Bestyrelsen i Lime Vandværk vil gerne handle med rettidig omhu og anbefaler derfor en overdragelse til AquaDjurs.
Det er tendensen rundt omkring i Danmark, at mindre vandværker enten går sammen i større enheder eller bliver del af større fællesskaber. Det skyldes primært en professionalisering af den måde vand håndteres på, skærpede myndighedskrav og vigende interesse for bestyrelsesarbejde i vandværkerne.

Derfor anbefaler en enig bestyrelse, at Lime Vandværk overdrages til AquaDjurs:

• Skærpede myndighedskrav og et stigende fokus på vigtigheden af rent vand gør det stadigt sværere at varetage opgaverne i Lime Vandværk. Det kræver både tid og kompetencer, som det er svært for bestyrelsen at tiltrække og vedligeholde, når det skal gøres ved siden af et andet arbejde.
• Vi har i dag vores eget vandværk i Lime, der i mange år har leveret godt drikkevand. Skærpede krav til indvindingsområder, vandkvalitet, analyser osv. gør, at kravene til vandværksdrift fremover stiger.
En overdragelse til AquaDjurs betyder, at vandforsyning til Lime fremover vil ske fra Vandsam, som er det nye fremtidssikrede vandværk i Auning med deraf følgende forsyningssikkerhed.
• AquaDjurs er et non-profit selskab, der har kompetencerne og et professionelt setup med bl.a. vagttelefon, så forbrugerne kan få hjælp til akutte problemer 24 timer i døgnet året rundt. Det er en service, vi som frivillig bestyrelse slet ikke kan yde.
• AquaDjurs arbejder med langsigtede investeringsplaner, der sikrer forbrugerne forsyningssikkerhed til lave stabile priser – uden at efterlade en regning til eftertiden. Del af et større fællesskab betyder mindre risiko i forhold til håndtering af uforudsete nedbrud etc., da udgifterne i givet fald bæres af hele fællesskabet.
• AquaDjurs har omkring 1.700 vandkunder og driver derudover kloakforsyningen i hele Norddjurs kommune. AquaDjurs driver vandværk i V.Alling, Ring, Auning, Allingåbro, Lystrup/Nørager, Udbyhøj.

Hvad betyder en overdragelse til AquaDjurs for økonomien?
• Lime Vandværks ledningsnet er i samme stand som AquaDjurs’s. Det betyder, at der ikke vil være forskel på investeringsbehovet. Overdragelsen af aktiverne kan derfor ske til 0 kr.
• Prisen for vand vil stige med kr.2,25,-/m3. Den årlige forbrugsafgift falder med kr.87,- For en almindelig husstand med et forbrug på 130m3 betyder det en årlig prisstigning på ca. kr.200,- Alle priser er ekskl. moms.
• Økonomien i Lime vandværk er god, men vil blive hårdt presset i løbet af de kommende 3 år, pga. indsatsplan og ny kildeplads. Der er tale om investeringer for millioner, som vil presse vandprisen højt op.
• Økonomien er mindre afhængig af skiftende kompetencer og handlekraft i tilfældigt valgte bestyrelser.

FAKTA

Vandet fra Lime Vandværk er temmelig hårdt vand med en hårdhedsgrad på ca. 15 dH. 
 
Se den seneste vandanalyserapport udtaget d. 4. oktober 2019. >>
 
 
Læs om vandtanken på vandværk Nord. >>
Lime Vandværk A.m.b.a. | Lime, 8544 Mørke