Indberetning af vandforbrug

Husk at have brugernavn og adgangskode klar. Det finder du på det selvaflæsningskort du har modtaget med posten.
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål  eller problemer ?
Ring til et af - Bestyrelsens medlemmer hvis der er problemer med vandet.
  
Beredskabsplan
Lime Vandværk har en beredskabsplan, der kan ses her >>
 
Vandmålere udskiftes 2017
I løbet af efteråret skal alle forbrugere have udskiftet vandmåler.
Se nærmere her>>
 
LIME VANDVÆRK har bygget om.
Lime vandværk har netop taget et nyt filter-anlæg i brug. Det gamle var ca. 40 år gammelt og opslidt.
Lime vandværk har dermed gennemført sidste etape af en gennemgribende modernisering for at kunne leve op til myndighedernes krav og levere godt og rent drikkevand til områdets forbrugere.
Der er installeret 2 nye filterlinier fra de 2 eksisterende grundvandsboringer, samt nye grundvandspumper.

FAKTA

Vandet fra Lime Vandværk er temmelig hårdt vand med en hårdhedsgrad på ca. 15 dH. 
 
Se den seneste vandanalyserapport udtaget d. 8. december 2016. >>
 
Tidligere vandanalyserapporter kan ses her: >>
 
Læs om vandtanken på vandværk Nord. >>
Lime Vandværk A.m.b.a. | Lime, 8544 Mørke